юни 16, 2024

добавка

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че стриктно и в срок изпълни решението на парламента еднократната сума от...
С 12 гласа „за“ и 6 „въздържал се“ Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание одобри...