март 2, 2024

Забраниха

Забраниха търговията на месо и животински продукти на фермерските пазари. Секторът алармира, че подобна разпоредба обрича търговците....
Прeкрасeн примeр за гражданско нeподчинeниe бe дeмонстриран от житeл на малък бeлгийски град, на когото бeшe забранeно...
Непосредствено преди Нова година се оказа, че пускането на Дунавското хора, може да се окаже престъпление. Това...