юли 20, 2024

информация

Може ли туристите в Гърция да останат жадни и некъпани? Този въпрос в момента сериозно вълнува хотелиерите по гръцките...
За да бъдат защитени икономическите интереси на потребителите, ще има период на двойно обозначаване на цените на...
Банковата сметка за основни операции се използва за социално включване на хора от уязвимите групи с по-ниски...
Националният осигурителен институт предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от...