май 19, 2024

хвърляйте

Яйцето е символ на началото на живота, защото от него се ражда малкото пиленце. Съществуват данни, че...