юни 12, 2024

видите

Експерти по сигурността разказа как можете да загубите колата и вещите си в нея заради найлонов плик....
Сред най-засегнатите сектори са здравеопазването, социалните услуги, преподаването и образованието, както и строителството, архитектурата, геодезията и строителните...
Статистиката от последните години, когато бяха наложени огромни ограничения заради пандемията от коронавирус, показа лек спад на...