март 2, 2024

Завесата

С премиера Николай Денков обсъдихме редица важни предизвикателства пред страната. Надявам се правителството да постъпи максимално мъдро...
Можете да споделите с приятели от тук: Вчера 5 часа българските политици не можаха да се съгласят...