май 22, 2024

проговаря

Таня се сбогува с глухотата след 22 години тишина  Огромно чудо! Мара Здравчева от Бургас се избавя...