юни 12, 2024

прочета

Остават четири дни, в които физическите лица могат да ползват отстъпката от 5% при плащане на данъка...
Ветеринарните лекари да нямат право да купуват и предписват лекарства за хуманна употреба – това е залегнало...