май 21, 2024

Художникът

Нарисувах стенопис на свети Георги в нейния храм и светицата ми се яви Кой е той Художникът...