май 21, 2024

професия

Право на такъв обяд имат всички ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, пенсионирани военнослужещи от Министерството на отбраната...
Ватман е една от най-емблематичните професии за София. „Столичен електротранспорт“ има 314 трамвая, 134 тролея, 49 елетробуса, става...
Асен Василев доста говори за промените в бюджета. Много хора ще останат доволни, други не. Промените в...